ICT Opdrachtgevers: solution buying

Het is voor u een grote uitdaging om geschikt ICT personeel te vinden en te behouden. De seniore ICT functie is tegenwoordig een zware regiefunctie waarbij naast de inhoudelijke deskundigheid meestal ook changemanagement wordt vereist. Het opsommen van noodzakelijke en gewenste kennis en vaardigheden, volstaat daarom niet meer om de juiste kandidaat te vinden.

Hoe werkt RICTV?

Om te beginnen wordt er een diepgaand gesprek gevoerd met de hiring manager die de vacature stelt. Kenmerk van dit gesprek is dat RICTV het ICT veld uitstekend kent door eigen ervaring. De verkregen informatie wordt daardoor in de juiste context geplaatst hetgeen veel mismatches in een later stadium voorkomt.

Vervolgens wordt een matching profiel opgesteld op basis van de functie, de situatie en de te bereiken doelen. Met deze input wordt gezocht naar een (change)manager die in vergelijkbare situaties reeds eerder succesvol vergelijkbare verbeteringen of vernieuwingen heeft doorgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: digitalisatie, agile/scrum, cloud, security, ERP, uitbestedingen, fusies of andere reorganisaties. U als klant zoekt immers naar een ervaren kandidaat om uw doelen te realiseren.

Dit stelt fundamenteel andere eisen aan de kandidaat. Die dient aantoonbaar te maken dat bij de geschetste uitdagingen er aantoonbare ervaring is met het oplossen van uw situatie. Maatwerk leveren in ervaring noemen wij dat.

Dit intensieve voorwerk levert een grote versnelling op in de totale procedure. Als glashelder is welke oplossing de klant zoekt is het antwoord sneller te geven. Binnen 3 weken introduceren wij drie kandidaten waarbij in de praktijk van afgelopen jaren blijkt dat de beste kandidaat in meer danĀ 90% reeds binnen deze 3 kandidaten wordt gevonden.

Onze exclusieve aanpak verklaart onze hoge hitrate, snelle doorlooptijd en het feit dat vaste klanten steeds weer bij ons terugkomen.

Maatwerk leveren in ervaring is onsĀ motto!

Vakgenoten Handenschudden